Loading...

 

f a k t u r a č n á   a d r e s a

hantabal architekti s.r.o

nové záhrady I., 3

82105

Bratislava

 

IČO: 44652879

DIČ: 2022779055

IČ DPH: SK2022779055

OBCHODNÝ REGISTER: oddiel s.r.o. vložka 57255/B

IBAN: SK7411000000002621180314

h a n t a b a l   a r c h i t e k t i

ateliér založili manželia juraj a michaela hantabalovci v roku 2009,

filozofia tvorby: MINIMALIZMUS

spracovanie projektov:

- interiér

- rodinné domy

- bytové domy

- občianske budovy

- verejný priestor

- rekonštrukcia

 

projektová príprava:

- architektonická štúdia

- projekty pre územné rozhodnutie

- projekty pre stavebné povolenie

- projekty pre realizáciu stavby

- autorský a technický dozor